Man kommer ikke utenom det faktum at de fleste som kjøper et bilkamera gjør det ene og alene fordi de ønsker å forsikre seg om at dersom uhellet skulle være ute, så har de all nødvendig dokumentasjon på hva som faktisk skjedde i ulykkesøyeblikket festet på video. Et slikt opptak et utvilsomt til stor hjelp ved avgjørelsen av et eventuelt skyldspørsmål, og ikke minst forsikringsselskapene har vist stor interesse for denne type videoopptak.
Ikke minst fordi dagens bilkameraer har en rekke nyttige funksjoner som gjør at de kan så utrolig mye mer enn bare filme under kjøring, de kan også gjøre stor nytte for seg selv om bilen står stille eller parkert og forlatt på en parkeringsplass.

Et godt eksempel på dette er de tilfeller hvor noen tilfeldigvis er uheldige og får bilen sin påkjørt på parkeringsplasser, og vedkommende som gjør det bare forlater stedet uten å gi beskjed eller på annen måte gi seg til kjenne. Er det da ingen øyenvitner har man en svak sak hos forsikringsselskapene og i verste fall må man dekke kostnadene selv.
Flere av de nye bilkameraene har en funksjon som gjør at de automatisk starter opptak dersom noe eller noen skulle komme innenfor synsvidden til kameraet, eller de kan innstilles på en slik måte at de starter ved bevegelse, for eksempel som ved en påkjørsel. Denne sensoren kan finjusteres, slik at den ikke går i gang bare noen berører kjøretøyet, eller det blir påvirket av andre ytre elementer som regn eller sterk vind.

Nå kan disse kameraene imidlertid kun filme hva som skjer rett foran seg, så mange velger å helgardere seg og installerer flere kameraer i kjøretøyet. Minimum et foran og et bak, og har man muligheten til det, også sideveis. På denne måten kan man oppta alt som til enhver tid skjer 360 grader rundt kjøretøyet, noe som ikke bare er praktisk rent dokumentarisk, med den rette programvaren kan man lage sin egen versjon av «Google Street View», noe man kan ha mye moro med.

Et annet viktig argument for å kunne filme rundt hele bilen er at da kan man dokumentere mye av det man normalt ikke får med seg ved kun filming i fronten, samt man får tatt opp en hel rekke ting man ikke selv oppfatter i det øyeblikk noe skulle skje. Har det for eksempel vært en ulykke forårsaket av en forbikjøring bakfra, hjelper det lite å kun ha opptak av hva som skjedde foran bilen.

De aller fleste av dagens kameraer kommer også med muligheten for lydopptak, slik at alt som blir sagt i bilen, og til en viss grad lyder utenfra, også kommer med på opptakene. Dette har vært praktisert i blant annet fly (de svarte boksene) i en årrekke allerede, og er et unikt hjelpemiddel i de tilfellene det ikke er noen som kan eller vil svare på spørsmål i ettertid. Ved hjelp av kombinasjonen lyd og bilde har man verdifull dokumentasjon som forteller hva som egentlig skjedde, hvis man selv ikke skulle kunne huske det, eller ikke rekker å oppfatte alt.

Stengt for kommentarer