Dagens bilkameraer består i hovedsak av en kameraenhet, bygget i så komprimert tilstand, at det er praktisk å bruke dem i en bil. Målgruppen for disse kameraene er alle som av en eller annen grunn ønsker å gjøre opptak av hva som skjer i trafikken, enten det er uhell eller morsomme episoder, eller rett og slett som dokumentasjon på hva som til enhver tid virkelig skjer rundt kjøretøyet.

Noen av de første som begynte å bruke disse kameraene profesjonelt var ikke overraskende politiet, som installerte dem i sine biler for å kunne dokumentere hva som skjedde, for eksempel hvis de hadde stoppet noen for kontroll langs veien. Ikke bare kunne de dokumentere presis hva som foregikk, men de fikk også et bilde av bilen de stanset, og eventuelt også føreren. Ved hjelp av lydopptak kunne man også dokumentere hva som ble sagt, og hvordan.

I dag brukes bilkameraene i mange flere sammenhenger, men det er fortsatt mange yrkessjåfører som velger å ha dem installert nettopp av samme årsak, i tilfelle noe skulle skje underveis, og det vil bli nødvendig å kunne dokumentere hva som egentlig skjedde. Spesielt de som kjører store vogntog og busser opplever mange ubehagelige situasjoner i trafikken, og da konsekvensene ved ulykker ofte er forholdsvis store der disse kjøretøyene er involvert, vil det være et nyttig hjelpemiddel med tanke på den påfølgende etterforskningen.

Mange bilkameraer har også innebygget gps, slik at man på et senere tidspunkt kan se hvor kjøretøyet til enhver tid har vært, hvilken hastighet det eventuelt kan ha hatt hvis det har vært involvert i en ulykke, og ikke minst hvor lenge det har kjørt med tanke på kjøre- hviletid hvis det skulle være et større kjøretøy hvor manipulasjon med målere kan ha blitt utført.

Dessuten kan et kamera være et fint hjelpemiddel for potensielle oppdragsgivere og ruteplanleggere, da man i etterkant se hvordan en kjørerute fortoner seg for sjåføren, uten egentlig å behøve å bli med ut på turen. Videre kan et slikt kamera være til stor hjelp i kriminalsaker som dreier seg om tyveri av drivstoff eller last på rasteplasser langs veien, da men ved ankomst får et dokumentert overblikk over hvilke biler som befinner seg på rasteplassen ved ankomst.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mange oppfatter denne type videoopptak som overvåking, og det bør ikke skje uten at det er i samråd med sjåføren, eller andre som kan bli utsatt for dette. Det er strengt tatt heller ikke tillatt å filme andre på offentlig sted med mindre man selv er til stede og betjener kameraet, men et uklart regelverk gjør at mange gjør det likevel. Man skal også være oppmerksom på selv om man kan filme og fotografere hva man vil, hvem man vil og hvor man vil, er det strenge reguleringer på hvor og hvordan man publiserer opptakene. For eksempel er det ikke tillatt å publisere bilder av lett gjenkjennelige personer, med mindre denne har gitt eksplisitt tillatelse til dette. Helst skriftlig. Men hvis en person tilfeldigvis passerer deg på gaten mens bilkameraet går, er det ingenting i veien for å publisere dette, med mindre det er i en kompromitterende situasjon for vedkommende.

Stengt for kommentarer