Bilkamera, eller dashbordkamera som det også kalles, er mer enn et leketøy. Det kan avgjøre saken til din fordel hos forsikringsselskapet ved en bilulykke. Det vil potensielt ha betydning for avgjørelse av skyldspørsmålet, og ikke minst erstatningskravet.

Det skjer dessverre stadig uhell på veiene våre. Noen får tragiske utfall, men det er heldigvis som oftest materielle skader og lettere personskader det er snakk om.

Hvordan påvise uaktsomhet i trafikken

Uansett får de økonomiske etterspill i forsikringssystemet. Her omregnes skader på bil og personer til mulige kompensasjoner i kroner og øre. Skyld og ansvar skal også fordeles. Kan du klandres for grov uaktsomhet, må du kanskje betale tilbake forsikringsselskapets utlegg i saken. I trafikkulykker med personskade kan erstatningskravet komme opp i millionbeløp hvis det blir tale om inntektstap.

Mye tid kan gå med på å klarlegge hva som egentlige skjedde. Det er ikke bare det at partene oppgir forskjellige versjoner. De kan også ha helt forskjellige personlige opplevelser av hva som skjedde.

La oss være realistiske: Norske bilførere har stor tiltro til sine egne kjøreferdigheter. Det er alltid noen andres feil når det skjer noe. Minnet av det som skjedde blir gjerne bearbeidet til å passe overens med denne forestillingen av sin egen fortreffelighet.

Skademelding og vitneforklaringer

Så hva skal en stakkars forsikringsmedarbeider gjøre med to skademeldinger som spriker i to vidt forskjellige retninger?

Vel, vedkommende har sikkert mest lojalitet til den føreren som har sin forsikring i dette selskapet, og vil la eventuell tvil komme denne til gode.

Ellers er snakk om en nøktern vurdering av trafikksituasjonen, og om en analyse av skadene kan si noe om hastigheten. Det kan også være vitner som så ulykken.

Det er mange ganger det ikke er mulig å si noe helt sikkert, og da kan en forsikringssak tværes ut i det uendelige. Kanskje må du vente i flere år før du får den erstatningen du mener du er berettiget til -hvis du får den.

Et opptak fra et bilkamera kan imidlertid avskjære enhver tvil.

Er bilkamera lovlig?

I personvernets tidsalder bør man alltid holde tunga i munnen når det tas opptak av andre.

Bilkamera er imidlertid fullt lovlig, og selges hos flere godkjente forhandlere.

Det som ikke er lovlig er å publisere identifiserbare bilder av andre på internett uten samtykke.

Du skal også være forsiktig med å la kameraet stå på rett utenfor en privat bolig. Det kan være en krenkelse av privatlivets fred.

Å la det stå på under kjøring eller på en parkeringsplass er derimot problemfritt.

Hva kameraet ser

Et bilkamera plassert i frontruten ser og tar opp det samme som du ser foran deg. Det kan derfor bekrefte at du kjører som forventet ut fra forholdene.

Det kan også si noe om hva slags manøvrer som blir foretatt av motparten.

Et eksempel fra den virkelige verden var en bilfører som hevdet han holdt fartsgrensen med moderat kjøring. Bilkameraet i en bil som kom i den motgående retningen viste imidlertid at uhellet skjedde etter en risikabel forbikjøring.

Dette ble avgjørende for å bestemme ansvarsforholdet i saken.

Moralen er altså at dersom du selv mener du er en fornuftig bilfører, kan det likevel være greit å ha et kamera som kan bekrefte det dersom det skulle bli et behov for det.

Skriv et svar